MT1+MT2 EGZAMIN

MT1+MT2 EGZAMIN

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych 1. i 2. stopnia wg PN-EN ISO 9712 

WYBIERZ TERMIN EGZAMINU (CENY BRUTTO) ->

Jeżeli miałeś już szkolenie w innej jednostce certyfikującej, u nas możesz zakupić samą usługę certyfikacji (np. recertyfikacja po 10 latach).

TERMINY EGZAMINU:

29.10.22

26.11.22

Zamówienie

od

1660.50

PLN

Zamów
Copyright © 2022 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo