PT1 + PT2 EGZAMIN

PT1 + PT2 EGZAMIN

Po zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymują certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących penetracyjnych 1. i 2. stopnia wg PN-EN ISO 9712.

WYBIERZ TERMIN EGZAMINU (CENY BRUTTO)

Jeżeli miałeś już szkolenie w innej jednostce certyfikującej, u nas możesz zakupić samą usługę certyfikacji (np. recertyfikacja po 10 latach).

TERMINY EGZAMINU:

29.10.22

26.11.22

Zamówienie

od

1660.50

PLN

Zamów
Copyright © 2022 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo